Changing php.ini configuration

To change php.ini variable configuration:
  1. Login to your account's SSH
  2. In /etc/cl.php.d/alt-phpXX (where XX is your selected PHP version) create file named custom.ini
  3. Put all necessary configuration variables there, for example mbstring.func_overload=2
  4. Restart PHP processes: pkill lsphp
  • 103 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Rezerves kopiju atjaunošana

Uz jaunā vh3 hostinga servera jūs varat paši lejupielādēt rezerves kopijas un atjaunot failus,...

Восстановление бекапов

На новом хостинг сервере vh3 вы можете сами скачивать резервные копии и восстанавливать файлы,...

Настройки PHP

Чтобы изменить настройки PHP, войдите в панель управления хостингом cPanel, найдите раздел...

PHP iestatījumi

Lai nomainītu PHP uzstādījumus, ieejiet hostinga pārvaldības panelī cPanel, atrodiet sadaļu...